MODERNIZACJE OBIEKTÓW HODOWLANYCH

Postęp techniczny wprowadzamy poprzez modernizowanie obiektów tak aby dzięki lepszym warunkom utrzymania zwierząt wzrastała wydajnoœść mleczna krów. Zmodernizowaliœmy obory z uwięziowych na wolnostanowiskowe wprowadzając tym samym nowoczesne rozwiązania funkcjonalne.

181udojnia 183cieletniki 189woda 224udojnia