HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO

W folwarku Œmiłowo, w miejsce zlikwidowanego stada trzody chlewnej wprowadzony został nowy kierunek hodowli bydła mięsnego rasy limousine. Docelowo będzie ok. 100 krów mamek.
Stado utrzymywane jest w systemie pastwiskowym. Celem hodowlanym jest produkcja materiału męskiego i żeńskiego oraz produkcja mięsa kulinarnego wysokiej jakoœci.

213czerwone 176stawka 174napastwisku