OSIĄGNIĘCIA

Kombinat uzyskiwał bardzo dobre wyniki produkcyjne, czego dowodem sš liczne wyróżnienia we współzawodnictwie poznańskich PGR-ów, rywalizujšc w grupie dużych przedsiębiorstw gospodarujšcych na obszarach o powierzchni powyżej 5000 ha.
* w roku 1979/80 – 3 miejsce w grupie
* w roku 1982/83 – dyplom uznania za 3. miejsce
* w roku 1984 – odznakę honorowš za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego
* w roku 1985/86 – 2 miejsce w grupie
* w roku 1987 – 3 miejsce w grupie poznańskich PGR
* w roku 1988 – 4 miejsce w grupie poznańskich PGR

Od 1 sierpnia 1992 do 31 lipca 1995 Gałowo działało w strukturach Agencji Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa. W tym okresie otrzymało:
* Nagrodę I stopnia w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na Najlepszego Użytkownika Obiektu Zabytkowego, w roku 1992,

* Nagrodę Wojewody Poznańskiego za 3. miejsce w produkcji mleka, w roku 1993
* Nagrodę Wojewody Poznańskiego za 1. miejsce w produkcji kukurydzy na ziarno, w roku 1994
* Złoty Medal w konkursie Wojewody Poznańskiego za najlepsze prace z zakresu zabytkowych założeń ogrodowych, w roku 1993.

146dyp83141dyp87  142dyp86