HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Na przełomie wieków właœcicielami Gałowa był ród Mycielskich: od 1881 roku Józefa Mycielskiego a od 1909 r. Ludwika Mycielskiego. W 1939 roku Gałowo było własnoœciš hr. Michała Mycielskiego. Wyjštkowo dobrze rozwijała się w majštku hodowla koni, owiec i bydła, która była obiektem szczególnej troski wielkiego hodowcy, profesora Tadeusza Konopińskiego w okresie międzywojennym i po wojnie.
Po roku 1945 Gałowo znalazło się w strukturach Państwowych Nieruchomoœci Ziemskich, a od 1957 w Zespole PGR. Po roku 1966 funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych w Wojewódzkim Zjednoczeniu PGR.

135bociany

Element zabudowy pierwszej cukrowni w Wielkopolsce pod zaborem pruskim 

Od 1 lipca 1967 r. przedsiębiorstwo otrzymało status Kombinatu, który funkcjonował do 31 lipca 1992. W tym czasie Kombinat uzyskiwał bardzo dobre wyniki produkcyjne czego dowodem sš liczne wyróżnienia we współzawodnictwie poznańskich PGR-ów rywalizujšc w grupie dużych przedsiębiorstw gospodarujšcych na obszarach o powierzchni powyżej 5000 ha.