Kategoria Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo – Rolniczo Hodowlane Spółka z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Sierakowie, gmina Sieraków, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie.

Działki posiadajš plan zagospodarowania przestrzennego, który wg uchwały nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26-02-2009 r. teren przeznacza pod zabudowę mieszkaniowš jednorodzinnš z usługami (oznaczone w planie 48MN/U).

Termin przetargu: 8 listopada 2010 r.

Adobe-PDF

Informacje dotyczące przetargu w formacie PDF.

W pobliskim sšsiedztwie nieruchomoœci występuje sieć wodocišgowa, kanalizacyjna i energetyczna.

Poz. 1. Działka nr 1505/12 o pow...

Więcej